πρόσθεν


πρόσθεν
και δωρ. και αιολ. τ. πρόσθα και δωρ. τ. πρόθεν, πρόθθα και πρόστα Α
Α' (ως πρόθ. με γενική) Ι. τοπ.
1. μπροστά από κάποιον ή από κάτι (α. «νῆσος... πρόσθε Σαλαμῑνος τόπων», Αισχύλ.) β. «στῆ δὲ πρόσθ' αὐτοῑο», Ομ. Ιλ.)
2. για κάποιον ή για κάτι, υπερασπίζοντας κάποιον («πρόσθε φίλων τοκέων ἀλόχων τε καὶ υἱῶν» Ομ. Ιλ.)
3. (με ρήματα που δηλώνουν κίνηση) εμπρός, προς τα εμπρός («πρόσθεν ἕθεν φεύγοντα», Ομ. Ιλ.)
4. (σε δήλωση προτιμήσεως) μπροστά από κάτι, πάνω από κάτι (α. «τὴν δ' Ἀφροδίτην πρόσθ' ἄγειν τοῡ Βακχίου», Ευρ.
β. «αἰσχρὰ πρόσθεν τοῡ καλοῡ ζητεῑν», Ευρ.)
II. χρον.
1. προηγουμένως, πριν από (α «πρόσθ' ἄλλων», Ομ. Ιλ.
β. «τοῡ χρόνου πρόσθεν θανοῡμαι», Σοφ.
γ. «πρόσθεν ἑσπέρας», Ξεν.). Β' (ως επίρρ.) Ι. τοπ.
1. μπροστά από κάτι ή στο μπροστινό μέρος (α. «πρόσθε λέων ὄπιθεν δὲ δράκων», Ομ. Ιλ.
β. «πρόσθε δὲ οἱ ποίησε γαλήνην», Ομ. Οδ.)
2. φρ. α) «ὁ πρόσθεν» — ο πρώτος, στην πρώτη σειρά
β) «τὰ πρόσθεν»
(για άλογο) τα μπροστινά πόδια
γ) «προῆγε εἰς τὸ πρόσθεν» — οδηγούσε, προχωρούσε μπροστά (Πολ.)
3. (με ρήματα κινήσεως) μπροστά, πιο μπροστά (α. «ἐς τὸ πρόσθε παριέναι», Ηρόδ.
β. «πάριτ' ἐς τὸ πρόσθεν»,. Αριστοφ.
γ. «πρόσθε ἡγεμονεύειν», Ομ. Οδ.)
II. χρον.
1. προηγουμένως, πριν («οὗ καὶ πρόσθε ἀρίστη φαίνετο βουλή», Ομ. Ιλ.)
2. (με το άρθρο) ο προηγούμενος, ο παλαιός (α. «τοῡ πρόσθεν Κάδμου τοῡ Μάλαι τ' Ἀγήνορος», Σοφ.
β. «οἱ πρόσθεν πόνοι» — τα περασμένα βάσανα, Αισχύλ.)
γ) «ἡ πρόσθεν ἡμερα» — η προηγούμενη μέρα, χτες, Ξεν.)
3. φρ. α) «τὸ πρόσθεν» — προηγουμένως, πρίν
β), «ταυτὰ τῷ πρόσθεν» — τα ίδια με τα προηγούμενα. Γ' (σε συνδυασμό με άλλο μόριο)
1. προτού, πριν από («οὐ πρόσθεν... πρίν γε... με ἴδηται», Ομ. Οδ.·)
2. πρώτα («πρόσθεν ἂν ἀποθάνοιεν ἢ τὰ ὅπλα παραδοῑεν», Ξεν.).
[ΕΤΥΜΟΛ. Η σημ. τού επιρρ. πρόσθε(ν) οδηγεί στην πρόθεση πρό (πρβλ. από-προ-θεν), οπότε το -σ- τού τ. θα μπορούσε να θεωρηθεί προϊόν αναλογικής επίδρασης από τα επιρρ. ἔκτοσθε(ν), ἔντοσθε(ν), πρόσω (πρβλ. και ὄπισθεν / ὄπιθεν). Δυσερμήνευτη είναι και η εναλλαγή στην επιρρ. κατάλ. -θε(ν) / -θα (βλ. και λ. -θε, -θα)].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • πρόσθεν — before indeclform (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προσθέν — προστίθημι put to aor part act neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πρόσθα — πρόσθεν before doric aeolic (indeclform adverb) πρόσθᾱ , πρόσθη fem nom/voc/acc dual πρόσθᾱ , πρόσθη fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πρόσθε — πρόσθεν before ionic (poetic indeclform adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κατάπροσθεν — (Α) επίρρ. επιγρ. εντελώς μπροστά, κατάμπροστα. [ΕΤΥΜΟΛ. < κατ(α) * + προσθεν (< πρόσθεν «μπροστά»), πρβλ. έμ προσθεν, επί προσθεν] …   Dictionary of Greek

  • Heraclitus — Heraklit in der Gestalt Michelangelos, Detailansicht aus Raphaels Die Schule von Athen (1510–1511), Fresko in der Stanza della Segnatura (Vatikan) Heraklit von Ephesos (griechisch …   Deutsch Wikipedia

  • Herakleitos — Heraklit in der Gestalt Michelangelos, Detailansicht aus Raphaels Die Schule von Athen (1510–1511), Fresko in der Stanza della Segnatura (Vatikan) Heraklit von Ephesos (griechisch …   Deutsch Wikipedia

  • Heraklit von Ephesos — Heraklit in der Gestalt Michelangelos, Detailansicht aus Raphaels Die Schule von Athen (1510–1511), Fresko in der Stanza della Segnatura (Vatikan) Heraklit von Ephesos (griechisch …   Deutsch Wikipedia

  • πριν — ΝΜΑ, πρι Ν, δωρ. τ. πράν και, μόνον μία φορά, πρείν Α 1. (ως επίρρ. με χρον. σημ.) α) σε προγενέστερο χρόνο, σε χρόνο προηγούμενο ορισμένου γεγονότος ή περιστατικού, το οποίο είτε συνέβη είτε πρόκειται να συμβεί, προηγουμένως, πρωτύτερα (α. «δεν… …   Dictionary of Greek

  • Heraklit — in der Gestalt Michelangelos, Detailansicht aus Raphaels Die Schule von Athen (1510–1511), Fresko in der Stanza della Segnatura, Vatikan Heraklit von Ephesos (griechisch Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος Herákleitos ho …   Deutsch Wikipedia


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.